Ôn tập văn hóa ,đạo đức nghề nghiệp của lái xe trong 450 câu hỏi thi sát hạch bằng lái xe b2

22
5450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ:Từ câu 236-255 ôn tập cấu tạo và sữa chữa xe ô tô
– Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ: 145 câu, từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 145.
– Nghiệp vụ vận tải: 30 câu, từ câu hỏi 146 đến câu hỏi 175.
– Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe: 25 câu, từ câu hỏi 176 đến câu hỏi 200.
– Kỹ thuật lái xe ô tô: 35 câu, từ câu hỏi 201 đến câu hỏi 235.
– Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô: 20 câu, từ câu hỏi 236 đến câu hỏi 255.
– Hệ thống biển báo hiệu đường bộ: 100 câu, từ câu hỏi 256 đến câu hỏi 355.
– Giải các thế sa hình: 95 câu, từ câu hỏi 356 đến câu hỏi 450.

+Sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các hạng F.
+Sử dụng 420 câu hỏi (450 câu hỏi) dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng B1 (không bao gồm 30 câu về nghiệp vụ vận tải).
+Sử dụng 390 câu hỏi (450 câu hỏi) dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A3, A4 (không bao gồm 35 câu về kỹ thuật lái xe ô tô và 20 câu về cấu tạo và sửa chữa ô tô và 5 câu: 119, 120, 147, 152, 166).

Nguồn: https://landscapeelms.com

Xem thêm bài viết khác: https://landscapeelms.com/van-hoa/

22 COMMENTS

  1. Ôn tập văn hóa ,đạo đức nghề nghiệp của lái xe trong 450 câu hỏi thi sát hạch bằng lái xe b2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here